Ateliér socha 1

Informace pro adepty a adeptky, hlásící se do tohoto atelieru:

Ateliér je zaměřen na vytváření soch figurálních i nefigurálních do exteriéru a interiéru z trvanlivých materiálů. V ateliéru se nevyučuje to, co se dnes rozumí pod pojmem konceptuální, či multimediální umění. Záměrem vedení ateliéru, je využití impulsů, které vycházejí z podvědomí v kombinaci s vnějšími inspiračními zdroji k výtvarnému projevu na ploše a v prostoru.

Předpokladem pro studium by měla být zvládnutá kresba, a schopnost vyjádřit na ploše své myšlenky a představy.

Zkušenosti se sochařskými materiály nejsou podmínkou. Záměrem vedení ateliéru je upevnit řemeslné dovednosti studenta a navodit atmosféru vedoucí k vytvoření samostatného tvůrčího myšlení, na jehož konci by měla být socha. Vedení ateliéru vítá adepty se schopností vytvářet definitivní umělecké artefakty též v ploše, ale předpoklad k prostorovému projevu je nezbytný.

Nejvíce ceněný předpoklad je však fantazie, cit pro materiál, zaujetí a pracovitost.

První dva roky studia jsou soustředěny na přípravu a vyvíjení citlivosti pro tvar pomocí studijní kresby a modelace. Tyto dva roky by měly adeptovi též sloužit k získávání informací pro orientaci v minulém i soudobém umění a architektuře. Během této doby řeší však též sochařská zadání.

Po této přípravě dle naturelu a posouzení dosažených schopností studenta je možno pracovat jak na individuálním programu, tak na konkrétních zadáních. Pátý ročník by měl být zcela volný, a měl by být přípravou na diplomovou práci, jež je úkolem šestého ročníku.

Diplomovou prací by měl být návrh sochy do konkrétního prostoru, její ideová příprava, návrh, model a eventuální realizace v materiálu. Tato příprava počítá s využitím počítačových programů, jež umožňují profesionální přenos představy plastiky z virtuálního světa do reality a vytvoření podkladů k posouzení a realizaci.

Absolventova schopnost vytváření těchto počítačových výstupů je nezbytností pro jeho konkurenceschopnost v oboru. Ideální je spolupráce s architekty a orientace ve vývoji architektury. Vedení ateliéru vychází z hlubokého přesvědčení, že socha má v celé škále uměleckého projevu své nezastupitelné místo, je důležitým nositelem významných sdělení a navzdory dobovým módám, jež soše nepřejí, je nutno vychovávat nové sochaře, kteří budou schopni svými sochami obohacovat životní prostor člověka.

Konzultace jsou každý čtvrtek mezi 12.00 až 13.00 hod. S případnými dotazy se obracejte na asistenta Michala Cimalu, tel.: 776311950

Studenti

 • Kateřina Čápová 2011-2017
 • Kateřina Pufrová 2011-2017
 • Tereza Triategová 2011-217
 • Pavla Dundálková 2010-2016
 • Barbora Masaříková 2010-2016
 • Tereza Viková 2010-2016
 • Jiří Žák 2010-2016
 • Matůš Garaj 2009-2015
 • Pavlína Hlavsová 2009-2015
 • Vojtěch Trocha 2009-2015 web: www.vtgdesign.cz
 • Matouš Vepřek 2009-2011
 • Simona Krausová 2008-2014
 • Sylva Březnová 2007-2013
 • Barbora Krninská 2007-2013
 • Jana Polášková 2007-2013 web: picasaweb.google.com/Shenayana
 • Tomáš Skála 2007-2013
 • Magdalena Staňková 2007-2013

Absolventi